Laenu erinevad tüübid

Eestis on erinevaid laenutüüpe, mis vastavad inimeste erinevatele vajadustele. Mõned levinumad laenutüübid on:

Tarbimislaen

Tarbimislaen on mõeldud tarbimiskulude katmiseks, näiteks kodutehnika, mööbli või auto ostmiseks. Tarbimislaene pakuvad nii pangad kui ka teised finantseerimisasutused.

Eluasemelaen

Eluasemelaen on mõeldud kodu ostmiseks või ehitamiseks. Enamasti pakuvad eluasemelaenu pangad, kuid mõnikord ka teised finantseerimisasutused.

Kinnisvaralaen

Kinnisvaralaen on suunatud kinnisvara ostu, ehituse või renoveerimise finantseerimiseks. Kinnisvaralaene pakuvad peamiselt pangad.

Ärilaen

Ärilaen on mõeldud ettevõtete rahastamiseks, olgu selleks siis äri laiendamine, uute seadmete soetamine või muud investeeringud. Ärilaene pakuvad nii pangad kui ka muud finantseerimisasutused.

Laenu taotlemine

Laenu taotlemise protsess ja tingimused võivad erineda sõltuvalt laenutüübist ja laenuandjast. Siiski on mõned üldised sammud ja nõuded, mida tuleks silmas pidada.

Laenu saamise tingimused

Laenu saamiseks peate tavaliselt täitma järgmised tingimused:

 1. Olete vähemalt 18-aastane
 2. Teil on kehtiv Eesti Vabariigi isikutunnistus või pass
 3. Teil on regulaarne sissetulek
 4. Teil puuduvad maksehäired

Laenu taotlemise protsess

Laenu taotlemise protsess sisaldab tavaliselt järgmisi samme:

 1. Valige sobiv laenutüüp ja laenuandja
 2. Täitke laenutaotlus, esitades vajalikud dokumendid ja andmed
 3. Oodake laenuandja otsust
 4. Kui laen on heaks kiidetud, allkirjastage laenuleping ja saate raha oma pangakontole.

Laenu intressimäärad ja kulu

Laenu intressimäärad ja kulu võivad erineda laenuandjate ja laenutüüpide vahel. Siin on mõned olulised aspektid, mida tuleks meeles pidada.

Fikseeritud ja muutuv intressimäär

Fikseeritud intressimääraga laen tähendab, et intressimäär jääb laenu perioodi jooksul muutumatuks. Muutuv intressimäär tähendab, et intressimäär võib laenu perioodi jooksul muutuda, sõltuvalt turutingimustest.

Laenukulukuse määr

Laenukulukuse määr on näitaja, mis võtab arvesse kõiki laenuga seotud kulusid, nagu intressid, lepingutasud ja muud tasud. Laenukulukuse määra võrdlemine aitab leida soodsama laenu.

Laenu tagasimaksmine

Laenu tagasimaksmine on oluline osa laenuprotsessist. Siin on mõned võimalused, kuidas laenu tagasi maksta.

Graafikujärgne ja graafikuväline tagasimakse

Graafikujärgne tagasimakse tähendab, et maksate laenu tagasi vastavalt laenulepingus kokku lepitud graafikule. Graafikuväline tagasimakse tähendab,et maksate laenu tagasi enne kokkulepitud tähtaega või suuremates osamaksetes, kui leping ette näeb.

Ennetähtaegne tagasimaksmine

Ennetähtaegne tagasimaksmine tähendab, et maksate laenu tagasi enne lepingus märgitud tähtaega. Ennetähtaegse tagasimaksmise korral võivad kehtida lisatasud, kuid mõned laenuandjad lubavad ennetähtaegset tagasimaksmist ilma lisatasuta.

Laenu refinantseerimine

Laenu refinantseerimine tähendab olemasoleva laenu asendamist uue laenuga, millel on soodsamad tingimused, näiteks madalam intressimäär või pikem tagasimakseperiood. Refinantseerimine võib aidata säästa intressikulu ja hõlbustada laenu tagasimaksmist.

Laenu tagatis ja tagatise puudumine

Laenu tagatis on vara, mida kasutatakse laenu tagamiseks ja mida laenuandja võib nõuda, kui laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta. Tagatiseta laenud ei nõua vara tagatiseks, kuid neil on sageli kõrgemad intressimäärad, kuna laenuandja risk on suurem.

Laenu ohud ja võimalused

Laenu võtmisel on oluline olla teadlik võimalikest ohtudest ja kaaluda kõiki võimalusi enne otsuse tegemist.

Võlgnevuste ja maksehäirete risk

Laenu võtmisel on alati risk, et võlgnevused ja maksehäired tekivad. Selle vältimiseks on oluline teha põhjalikku finantsplaneerimist ja veenduda, et suudate laenu tagasi maksta.

Finantsplaneerimise olulisus

Enne laenu võtmist on oluline teha finantsplaneerimist, et mõista oma rahalisi vajadusi ja võimalusi. See hõlmab sissetulekute ja kulude analüüsi ning eelarve koostamist, et tagada laenu tagasimaksmise võime.

Eesti laenude KKK on mõeldud selleks, et anda ülevaade laenudest Eestis, nende taotlemisest, intressimääradest, tagasimaksmisest ja muudest olulistest aspektidest. Laenu võtmisel on oluline teha põhjalikku finantsplaneerimist ja kaaluda kõiki võimalusi, et vältida võlgnevuste ja maksehäirete riski.

KKK

 • Kas laenu saavad ka üliõpilased või pensionärid?

  Jah, laenu saavad üliõpilased ja pensionärid, kuid laenuandja võib nende puhul kehtestada eritingimusi, näiteks madalama laenusumma või lühema laenuperioodi.

 • Kas ma saan laenu, kui mul on juba olemasolev laen?

  Jah, on võimalik saada laenu, kui teil on juba olemasolev laen, kuid laenuandjad võtavad arvesse teie koguvõlgnevust ja võimekust laenu tagasi maksta.

 • Kas mul on võimalik saada laenu ilma krediidikontrollita?

  Mõned laenuandjad pakuvad laene ilma krediidikontrollita, kuid need laenud on tavaliselt väiksemad ja kõrgema intressimääraga, kuna laenuandja risk on suurem.

 • Kuidas saan teada, milline laen on minu jaoks parim?

  Parima laenu leidmiseks on oluline võrrelda erinevate laenuandjate pakkumisi, võttes arvesse intressimäärasid, laenukulukuse määra ja muid tingimusi. Samuti on oluline teha põhjalikku finantsplaneerimist, et mõista oma rahalisi vajadusi ja võimalusi.

 • Kas laenu saab ennetähtaegselt tagasi maksta?

  Enamik laenuandjaid lubab ennetähtaegset tagasimaksmist, kuid mõnikord võivad kehtida lisatasud. Enne laenu tagasimaksmist on oluline kontrollida oma laenulepingust ennetähtaegse tagasimaksmise tingimusi.