Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2009

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 42 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2009 (including 42 member papers)

  Kogukäive
(000 kr)
Sales revenues
(000 EEK)
Reklaamikäive
(000 kr)
Advertising revenue
(000 EEK)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev, venekeelne Postimees)
National dailies
508 000 216 000 43%
Maakonna- ja kohalikud lehed (23 lehe andmed)
Regional papers (including 23 papers)
160 000 68 000 43%
Üleriiklikud nädalalehed (Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Terviseleht, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, Komsomlskaja Pravda P-E, Vestnik ZOZ)
National weeklies
150 000 73 000 49%
Tasuta lehed
Free papers
18 000 16 000 89%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
836 000 373 000 45%

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 42 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 42 member papers)

  Toimetuse töötaja
keskmine kuutöötasu
Average salary
of employees
Ajakirjanikke
kokku
Total number
of journalists
Toimetuse töötajaid
kokku1
Total number
of employees
Üleriiklikud päevalehed
National dailies
16 300 381 550
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
   9 400 262 363
Üleriiklikud nädalalehed
National weeklies
10 600 163 228
Tasuta lehed
Free papers
   9 400 23 41
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
10 600 829 1182

1 kõik ajalehe väljaandmisega seotud töötajad

Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
Estonian newspapers´ circulation (000), average circulation in year

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Päevalehed kokku / Total dailies 2 258 255 251 257 297,7 334,2 369 333 228
Üleriigilise leviga / National dailies 199 196 199 200 204,8 224 225 208 178
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 59 59 52 57 50,9 51,7 55 53 50
Tasuta päevalehed / Free dailies 0 0 0 0 42 58,5 89 72 0
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3 488 470 474 317 245,9 249,8 275 248 309
Üleriigilise leviga / National non-dailies 275 273 266 177 153,9 157,4 163 138 144
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 69 68 70 52 55 50,1 76 76 69
Tasuta lehed / Free non-dailies 144 129 138 88 37 42,3 36 34 96

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)

Eesti päevalehtede lugejate vanuseline struktuur
Age structure of readership

Vanus
Age
Protsent lugejatest
% of readership
Igapäevaste lugejate osakaal vanusegrupis
% daily reach within age group
15 - 19 8,2 54,9
20 - 29 17,4 55,1
30 - 39 17,3 60,1
40 - 49 18,1 63,4
50 - 59 17,8 63,9
60 - 74 21,5 70,9
Kokku 100 X

Allikas / Source: TNS Emor

10 suuremat reklaamijat Eesti ajalehtedes
Top ten advertisers in Estonian newspapers

  Reklaamija / Advertiser
1 A-Selver
2 Info-Auto
3 Indoor Group
4 Rimi Baltic
5 Tallink Grupp
6 Masku Baltic
7 ETK
8 Vanemuine
9 EMT
10 Nordoptika

Allikas / Source : TNS Emor 

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2008
» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele