Laenud maksehäirega

Laenud maksehäirega: Mida peate teadma?

Mis on maksehäire?

Maksehäire on vähemalt 30 euro suurune ja rohkem kui 45 päeva kestnud võlg, mis on avaliku kandena lisatud maksehäireregistrisse.

Laenud maksehäirega: Kas see on võimalik?

Eesti seadused on laenuandmise osas väga rangeid, eriti maksehäirega isikutele. Laen maksehäirega tarbijale on vastuolus seadusega. Siin on laenud, mida on võimalik saada üksnes lõpetatud maksehäire korral.

Kust saab laenu kergemini?

Eesti laenuandjad peavad järgima vastutustundliku laenandja printsiipe, mille järgi on kergekäeline laenamine seadusega vastuolus. Sellest hoolimata turul on välja kujunenud mõned ettevõtted, kust saab laenu kergemini.

Maksehäireregistris olevad sissekanded

Maksehäireregistrisse võivad sissekanded jääda kuni 5 aastaks eraisikute puhul ja 7 aastaks juriidilise isiku puhul pärast maksehäire lõpetamist. Kui teie kohta on sissekanne, siis ainus viis avalikust maksehäirest vabanemiseks on nõude täielik tasumine võlausaldaja ees.

Võimalused laenu saamiseks maksehäirega

Avatud maksehäirega kliendile laenu andmine on vastuolus võlaõigusseaduse §-s 403 4 sätestatud vastutustundliku laenamise põhimõttega. Erandkorras võib anda avatud maksehäirega kliendile laenu olukorras, kus see on vajalik tarbija huvides tema makseraskuste ületamiseks, kuid selline laenu andmine on rangelt reglementeeritud.

Kuidas vabaneda võlgadest?

Võlaga võitlemine võib olla hirmutav, kuid on olemas viise, kuidas sellega edukalt toime tulla:

  1. Loo põhjalik ülevaade oma võlgade suurusest ja võlausaldajatest.
  2. Koostage eelarve, milles arvestate, kui palju raha teil iga kuu tagasimaksmiseks on.
  3. Koostage tegevuskava, et võlad saaksid likvideeritud võimalikult tõhusalt. Kõigepealt oleks mõistlik alustada neist, mis kannavad suuremaid intressikulusid, või isegi arveldada kronoloogiliselt vastavalt sellele, millal need tekkisid.
  4. Ela eelarve põhiselt ja hoia sellest rangelt kinni ning säilita positiivsust. Järjekindluse olemasolul saavad lõpuks kõik võlad tasutu.

Laenu saamine maksehäirega on keeruline, kuid mitte võimatu. Kõige olulisem on võlgade haldamine ja kontrolli saamine oma rahanduse üle. Kui te hakkate tegutsema proaktiivselt, siis on võimalik jõuda lahenduseni, mis aitab teil oma võlad likvideerida ja taastada oma finantsilist tervist.