Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2017

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 33 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2017 (including 33 member papers)

  Kogukäive
(000 EUR)
Sales revenues
(000 EUR)
Reklaamikäive
(000 EUR)
Advertising revenue
(000 EUR)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev)
National dailies
37 000 8 000 22%
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
9 000 6 000 67%
Üleriiklikud nädalalehed (Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas)
National weeklies
9 000 4 000 44%
Tasuta lehed
Free papers
1 000 1 000 100%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
56 000 19 000 34%

Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
Estonian newspapers´ circulation (000), average circulation in year

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Päevalehed kokku / Total dailies2 369 333 228 218 210 204 193 178 163 169 159
Üleriigilise leviga / National dailies 225 208 178 169 162 157 147 133 119 125 115
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 55 53 50 49 48 47 46 45 44 44 44
Tasuta päevalehed / Free dailies 89 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3 275 248 309 291 350 361 318 302 314 383 349
Üleriigilise leviga / National non-dailies 163 138 144 139 134 131 118 127 115 110 107
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 76 76 69 55 51 54 36 37 37 36 39
Tasuta lehed / Free non-dailies 36 34 96 97 165 176 164 138 162 237 203

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 36 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 36 member papers)

  Toimetuse töötaja
keskmine kuutöötasu
Average salary
of employees
Ajakirjanikke
kokku
Total number
of journalists
Üleriiklikud lehed
National dailies and weeklies
  461
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
  201
Tasuta lehed
Free papers
  8
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
985 670

 

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele