Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2015

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 36 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2015 (including 36 member papers)

  Kogukäive
(000 EUR)
Sales revenues
(000 EUR)
Reklaamikäive
(000 EUR)
Advertising revenue
(000 EUR)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev)
National dailies
29 000 13 000 45%
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
9 000 4 000 44%
Üleriiklikud nädalalehed (Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom/venekeelne Postimees, Komsomlskaja Pravda Baltija)
National weeklies
11 000 4 000 36%
Tasuta lehed
Free papers
1 000 1 000 100%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
50 000 22 000 44%

Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
Estonian newspapers´ circulation (000), average circulation in year

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Päevalehed kokku / Total dailies2 257 297,7 334,2 369 333 228 218 210 204 193 178 163
Üleriigilise leviga / National dailies 200 204,8 224 225 208 178 169 162 157 147 133 119
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 57 50,9 51,7 55 53 50 49 48 47 46 45 44
Tasuta päevalehed / Free dailies 0 42 58,5 89 72 0 0 0 0 0 0 0
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3 317 245,9 249,8 275 248 309 291 350 361 318 302 314
Üleriigilise leviga / National non-dailies 177 153,9 157,4 163 138 144 139 134 131 118 127 115
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 52 55 50,1 76 76 69 55 51 54 36 37 37
Tasuta lehed / Free non-dailies 88 37 42,3 36 34 96 97 165 176 164 138 162

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 36 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 36 member papers)

  Toimetuse töötaja
keskmine kuutöötasu
Average salary
of employees
Ajakirjanikke
kokku
Total number
of journalists
Toimetuse töötajaid
kokku1
Total number
of employees
Üleriiklikud lehed
National dailies and weeklies
1 354 551 755
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
810 208 286
Tasuta lehed
Free papers
672 3 4
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
916 762 1045

1 kõik ajalehe väljaandmisega seotud töötajad

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele