Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2013

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 38 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2013 (including 38 member papers)

  Kogukäive
(000 EUR)
Sales revenues
(000 EUR)
Reklaamikäive
(000 EUR)
Advertising revenue
(000 EUR)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev, venekeelne Postimees)
National dailies
29 000 11 000 38%
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
8 000 3 000 38%
Üleriiklikud nädalalehed (Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, Komsomlskaja Pravda Baltija)
National weeklies
8 000 4 000 50%
Tasuta lehed
Free papers
1 000 1 000 100%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
46 000 19 000 41%

Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
Estonian newspapers´ circulation (000), average circulation in year

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Päevalehed kokku / Total dailies2 251 257 297,7 334,2 369 333 228 218 210 204 193
Üleriigilise leviga / National dailies 199 200 204,8 224 225 208 178 169 162 157 147
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 52 57 50,9 51,7 55 53 50 49 48 47 46
Tasuta päevalehed / Free dailies 0 0 42 58,5 89 72 0 0 0 0 0
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3 474 317 245,9 249,8 275 248 309 291 350 361 318
Üleriigilise leviga / National non-dailies 266 177 153,9 157,4 163 138 144 139 134 131 118
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 70 52 55 50,1 76 76 69 55 51 54 36
Tasuta lehed / Free non-dailies 138 88 37 42,3 36 34 96 97 165 176 164

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele