Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2010

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 41 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2010 (including 41 member papers)

  Kogukäive
(000 kr)
Sales revenues
(000 EEK)
Reklaamikäive
(000 kr)
Advertising revenue
(000 EEK)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev, venekeelne Postimees)
National dailies
429 000 145 000 34%
Maakonna- ja kohalikud lehed (22 lehe andmed)
Regional papers (including 22 papers)
135 000 58 000 43%
Üleriiklikud nädalalehed (Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, Komsomlskaja Pravda P-E, Vestnik ZOZ)
National weeklies
140 000 62 000 44%
Tasuta lehed
Free papers
15 000 13 000 87%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
719 000 278 000 39%

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 41 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 41 member papers)

  Toimetuse töötaja
keskmine kuutöötasu
Average salary
of employees
Ajakirjanikke
kokku
Total number
of journalists
Toimetuse töötajaid
kokku1
Total number
of employees
Üleriiklikud päevalehed
National dailies
14 300 329 500
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
   9 900 222 314
Üleriiklikud nädalalehed
National weeklies
10 900 135 195
Tasuta lehed
Free papers
   9 800 20 23
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
10 700 706 1032

1 kõik ajalehe väljaandmisega seotud töötajad

Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
Estonian newspapers´ circulation (000), average circulation in year

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Päevalehed kokku / Total dailies 2 258 255 251 257 297,7 334,2 369 333 228 218
Üleriigilise leviga / National dailies 199 196 199 200 204,8 224 225 208 178 169
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 59 59 52 57 50,9 51,7 55 53 50 49
Tasuta päevalehed / Free dailies 0 0 0 0 42 58,5 89 72 0 0
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3 488 470 474 317 245,9 249,8 275 248 309 291
Üleriigilise leviga / National non-dailies 275 273 266 177 153,9 157,4 163 138 144 139
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 69 68 70 52 55 50,1 76 76 69 55
Tasuta lehed / Free non-dailies 144 129 138 88 37 42,3 36 34 96 97

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2009
» 2008
» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele