Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2007

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 46 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2007 (including 46 member papers)

  Kogukäive
(000 kr)
Sales revenues
(000 EEK)
Reklaamikäive
(000 kr)
Advertising revenue
(000 EEK)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev, Vesti Dnja, Molodjozh Estonii, venekeelne Postimees)
National dailies
710 524 379 249 53%
Maakonna- ja kohalikud lehed (23 lehe andmed)
Regional papers (including 23 papers)
179 919 102 548 57%
Üleriiklikud nädalalehed (Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Sirp, Terviseleht, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, ME Subbota, Komsomlskaja Pravda P-E)
National weeklies
223 718 144 013 64%
Tasuta lehed
Free papers
32 387 32387 100%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
1 146 548 658 197 57%

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 46 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 46 member papers)

  Toimetuse töötaja
keskmine kuutöötasu
Average salary
of employees
Ajakirjanikke
kokku
Total number
of journalists
Toimetuse töötajaid
kokku1
Total number
of employees
Üleriiklikud päevalehed
National dailies
16 738 499 631
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
8 677 279 422
Üleriiklikud nädalalehed
National weeklies
12 255 172 307
Tasuta lehed
Free papers
11 750 37 43
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
10 993 987 1 403

1 kõik ajalehe väljaandmisega seotud töötajad

Eesti ajalehtede trükiarv (000), aasta keskmine
Estonian newspapers´ circulation (000), average circulation in year

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Päevalehed kokku / Total dailies 2 258 255 251 257 297,7 334,2 369
Üleriigilise leviga / National dailies 199 196 199 200 204,8 224 225
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 59 59 52 57 50,9 51,7 55
Tasuta päevalehed / Free dailies 0 0 0 0 42 58,5 89
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3         245,9 249,8 275
Üleriigilise leviga / National non-dailies 275 273 266 177 153,9 157,4 163
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 69 68 70 52 55 50,1 76
Tasuta lehed / Free non-dailies 144 129 138 88 37 42,3 36

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)

Eesti päevalehtede lugejate vanuseline struktuur
Age structure of readership

Vanus
Age
Protsent lugejatest
% of readership
Igapäevaste lugejate osakaal vanusegrupis
% daily reach within age group
15 - 19 8,7 58,3
20 - 29 17,0 60,8
30 - 39 17,9 69,8
40 - 49 18,7 70,3
50 - 59 17,5 71,2
60 - 74 20,3 73,0
Kokku 100 X

Allikas / Source: TNS Emor

10 suuremat reklaamijat Eesti ajalehtedes
Top ten advertisers in Estonian newspapers

  Reklaamija / Advertiser
1 A-Selver
2 Veho Eesti
3 Info-Auto
4 Rimi Baltic
5 Hansapank
6 General Motors
7 Indoor Group
8 Silberauto
9 Masku Baltic
10 EMT

Allikas / Source : TNS Emor 

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2008
» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele