Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2006

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 43 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2006 (including 43 member papers)

  Kogukäive
(000 kr)
Sales revenues
(000 EEK)
Reklaamikäive
(000 kr)
Advertising revenue
(000 EEK)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev, Vesti Dnja, Molodjozh Estonii, venekeelne Postimees)
National dailies
595 785 327 804 55%
Maakonna- ja kohalikud lehed (22 lehe andmed)
Regional papers (including 22 papers)
144 056 74 096 51%
Üleriiklikud nädalalehed (Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Sirp, Terviseleht, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, ME Subbota)
National weeklies
239 324 110 426 46%
Tasuta lehed
Free papers
23 904 23 567 99%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
1 003 069 535 893 53%

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 43 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 43 member papers)

  Personalikulud
kokku (000 kr)
Total salary
costs (000 EEK)
Toimetuse töötajaid
kokku1
Total number
of employees
Kulud ühe töötaja
kohta (000 kr)
Salary costs per
employee (000 EEK)
Üleriiklikud päevalehed
National dailies
149 295 666 224
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
48 089 381 126
Üleriiklikud nädalalehed
National weeklies
65 694 302 217
Tasuta lehed
Free papers
7 276 53 137
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
270 354 1 402 193

1 kõik ajalehe väljaandmisega seotud töötajad

Eesti ajalehtede trükiarv (000), aasta keskmine
Estonian newspapers´ circulation (000), average circulation in year

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Päevalehed kokku / Total dailies 2 258 255 251 257 297,7 334,2
Üleriigilise leviga / National dailies 199 196 199 200 204,8 224
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 59 59 52 57 50,9 51,7
Tasuta päevalehed / Free dailies 0 0 0 0 42 58,5
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3         245,9 249,8
Üleriigilise leviga / National non-dailies 275 273 266 177 153,9 157,4
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 69 68 70 52 55 50,1
Tasuta lehed / Free non-dailies 144 129 138 88 37 42,3

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)

Eesti päevalehtede lugejate vanuseline struktuur
Age structure of readership

Vanus
Age
Protsent lugejatest
% of readership
Igapäevaste lugejate osakaal vanusegrupis
% daily reach within age group
15 - 19 8,9 59,1
20 - 29 17,2 62,5
30 - 39 17,1 67,0
40 - 49 18,8 69,6
50 - 59 17,7 73,9
60 - 74 20,2 71,2
Kokku 100 X

Allikas / Source: TNS Emor

10 suuremat reklaamijat Eesti ajalehtedes
Top ten advertisers in Estonian newspapers

  Reklaamija / Advertiser
1 Rimi Baltic
2 A-Selver
3 Hansapank
4 Info-Auto
5 EMT
6 SEB Eesti Ühispank
7 Veho Eesti
8 Indoor Group
9 Prisma Peremarket
10 Elion Ettevõtted

Allikas / Source : TNS Emor 

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele