Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2005

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 41 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2005 (including 41 member papers)

  Kogukäive
(000 kr)
Sales revenues
(000 EEK)
Reklaamikäive
(000 kr)
Advertising revenue
(000 EEK)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev, Vesti Dnja, Molodjozh Estonii)
National dailies
544 575 289 045 53%
Maakonna- ja kohalikud lehed (22 lehe andmed)
Regional papers (including 22 papers)
125 830 61 234 49%
Üleriiklikud nädalalehed (Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Sirp, Terviseleht, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti)
National weeklies
152 411 91 195 60%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
840 251 441 474 53%

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 41 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 41 member papers)

  Personalikulud
kokku (000 kr)
Total salary
costs (000 EEK)
Toimetuse töötajaid
kokku1
Total number
of employees
Kulud ühe töötaja
kohta (000 kr)
Salary costs per
employee (000 EEK)
Üleriiklikud päevalehed
National dailies
165 246 766 215,7
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
39 550 353 112
Üleriiklikud nädalalehed
National weeklies
52150 228 228,7
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
262 560 1404 187

1 kõik ajalehe väljaandmisega seotud töötajad

Eesti ajalehtede trükiarv (000), aasta keskmine
Estonian newspapers´ circulation (000), average circulation in year

  2001 2002 2003 2004 2005
Päevalehed kokku / Total dailies 2 258 255 251 257 297,7
Üleriigilise leviga / National dailies 199 196 199 200 204,8
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 59 59 52 57 50,9
Tasuta päevalehed / Free dailies 0 0 0 0 42
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3         245,9
Üleriigilise leviga / National non-dailies 275 273 266 177 153,9
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 69 68 70 52 55
Tasuta lehed / Free non-dailies 144 129 138 88 37

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)

Eesti päevalehtede lugejate vanuseline struktuur
Age structure of readership

Vanus
Age
Protsent lugejatest
% of readership
Igapäevaste lugejate osakaal vanusegrupis
% daily reach within age group
15 - 19 8,8 56,1
20 - 29 17,3 61,9
30 - 39 17,8 66,4
40 - 49 19,2 67,3
50 - 59 16,2 68,6
60 - 74 20,7 66,7
Kokku 100 X

Allikas / Source: TNS Emor

10 suuremat reklaamijat Eesti ajalehtedes
Top ten advertisers in Estonian newspapers

  Reklaamija / Advertiser
1 Rimi Baltic
2 A-Selver
3 Hansapank
4 EMT
5 Elisa Mobiilsideteenused
6 Elion Ettevõtted
7 Indoor Group
8 Info-Auto
9 SEB Eesti Ühispank
10 MPDE

Allikas / Source : TNS Emor 

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele