Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajakirjanduspreemiad 2017

 

Aasta ajakirjanik 2017

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) kuulutab välja EALLi peapreemia „Aasta ajakirjanik 2017“, mis antakse kirjutavale ajakirjanikule tema viimase aasta väljapaistva töö eest. Preemia suurus on 5000 eurot (neto), millele lisandub hinnaline meene.

Aasta ajakirjanik valitakse ajakirjanduspreemiate teiste kategooriate (va kujundus ja foto) nominentide seast, lisaks on toimetustel õigus peale nominentide selgumist esitada uusi kandidaate (koos põhjendustega).

Nominente hindab žürii, kus on 11-13 liiget, sh suurte üleriigiliste lehtede peatoimetajad, maakonnalehtede peatoimetajad ja kaks meediaeksperti.

Aasta ajakirjaniku preemia võitja valitakse konsensusega, hinnates tema aasta tööd ning ajakirjanduslikku ja ühiskondlikku mõjukust, mitte konkreetset lugu.

Uuriva ajakirjanduse auhind 2017

Ajendatuna soovist tõsta Eesti ajakirjanduse professionaalset taset, kuulutab Rootsi meediakontsern Bonnier koos ajalehega Äripäev välja 2017. aasta uuriva ajakirjanduse auhinna. Auhinna suurus on 5000 eurot.

Auhinna määramisel lähtub žürii eelkõige artikli mõjukusest, aga ka selle žanrilisest meisterlikkusest.

Žürii koosseisu kuuluvad ajalehe Äripäev, Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht, Postimees, Õhtuleht peatoimetaja ja EALLi tegevdirektor.

Pressipreemia 2017

EALL kuulutab välja ajakirjandusauhinna "Pressipreemia 2017". Pressipreemia konkursil nimetatakse 2017. aasta trüki- ja veebiajakirjanduse parimad järgmistes kategooriates:

-       uudis (sh veebiuudis)

-       arvamus või kolumn (ka veebis)

-       olemuslugu, reportaaž või intervjuu (ka veebis)

-       parim venekeelne lugu (ka veebis)

-       parim venekeelne arvamus (ka veebis)

-       multimeedia (kandideerida võivad lood, kus on kasutatud audiovisuaalseid väljendusvahendeid ja elementidena nii teksti, fotot kui ka videot. Siia alla kuulub ka animeeritud infograafika teksti osana (infograafika esitada koos tekstiga, st tervikuna). Multimeedia tööd esitada PowerPoint esitlusena, mis sisaldaks nii ekraanifotosid, töötavaid linke konkursi töö näidistega kui ka lühikokkuvõtet töö olemusest ja mahust. Lingitud lood peavad olema žüriiliikmetele vabalt kättesaadavad (mitte kaitstud maksumüüriga). Esitluse maht on viis slaidi. 

Uudise, arvamuse ja olemuse kategoorias nimetatakse ka parim maakonnalehe kirjutis.

EALL nimetab žürii, mis koosneb peatoimetajatest, ajakirjanikest ja meediaspetsialistidest.

Iga pressipreemia auhinna võitja saab diplomi ja 1000 euro (neto) suuruse preemia.

Elutöö preemia ja Noore ajakirjaniku preemia 2017

1. Elutöö preemia antakse välja üks kord aastas.
2. Elutöö preemia määratakse inimesele, kes on pikema aja jooksul oluliselt edendanud eesti ajakirjandust kas ajakirjanikuna või meediaorganisaatorina.
3.
Preemia eeldab, et saaja on küpses eas inimene, vähemalt 50 aastat vana.
4.
Kandidaate saavad esitada meediaorganisatsioonid, preemia väljapanijad (sponsorid) ja ajakirjanikud.
5.
Preemia määrab konsensuslikult preemia väljapanijate (sponsorite) kogu, kes kaasab vajadusel eksperte ja ajakirjanikke. EALL esitab vähemalt kolm preemia nominenti. Preemia väljapanijad ei saa ise kandideerida elutööpreemiale.
6.
Moodustatakse ühine fond elutöö preemia ja noore ajakirjaniku preemia väljaandmiseks. Fondi finantseeritakse sponsorrahadega, mille annetavad ajakirjandustaustaga eraisikud (Hans H. Luik, Igor Rõtov, Toomas Leito, Jüri Ehasalu, Margus Mets). Fondi suurus on vähemalt 10 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt: elutöö preemia 5000 eurot, noore ajakirjaniku preemia 5000 eurot.
7.
Elutöö preemiaga käib kaasas kunstiliselt kujundatud diplom. Internetis avaldatakse kogumikuna laureaadi tähtsamad tööd (artiklid).  
8.
Noore ajakirjaniku preemia määramine toimub samal põhimõttel nagu elutöö preemia puhul. Noore ajakirjaniku preemia määramise põhikriteeriumid on aasta jooksul avaldatud kirjutise kõrge professionaalsus ja lai kõlapind üldsuses. Preemial on vanuseline piirang (alla 30 aastat vana). Noore ajakirjaniku kategoorias saab üks autor esitada kolm võistlustööd.

Tööde esitamise tingimused ajakirjanduspreemiatele

Tööd tuleb esitada veebikeskkonnas: http://www.eall.ee/preemiad/

· Kandidaate saavad esitada väljaanded, ajakirjanikud ise ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, va Aasta ajakirjaniku preemia.

· Töö peab olema ilmunud 2017. aastal.

· Iga kirjutis saab kandideerida ühes kategoorias, va Aasta ajakirjaniku preemia puhul.

· Igas tekstikategoorias (pressipreemia kategooriad ja uuriva ajakirjanduse kategooria) võib iga autor olla esindatud ühe töö või samateemaliste tööde seeriaga (maksimaalselt kolm lugu seerias). Töö peab olema esitatud žüriiliikmete jaoks kas selgelt loetava PDFina või töötava lingina keskkonda, mis ei ole maksumüüri taga.

· Arvamuse kategoorias saavad kandideerida vaid toimetuse töötajad või toimetused (juhtkirjad). Hinnatakse lugu või lugude seeriat (maksimaalselt kolm lugu seerias) või toimetuse algatust.

· Multimeedia kategoorias esitada võistlustööd PowerPoint esitlusena.

· Töö juurde peab esitamisel (veebikeskkonnas) olema lisatud kahelauseline kokkuvõte, mis räägib töö mõjukusest ja sellest, miks see töö kandideerib ajakirjandusauhinnale.

Nõuetele mittevastav töö annulleeritakse.

Võistlustööd esitada hiljemalt 9. jaanuariks 2018.

 

Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele